چت اورداپ


پاسخ
ستاره ss ١٨ بهمن ٩٨
میگذره اما دق میده و میگذره
رعد و برق 2000 ١٨ بهمن ٩٨
محمدرضاا ١٨ بهمن ٩٨
علیرضا دلم برات تنگ شده
موقت ١٨ بهمن ٩٨
لیلیوم ١۶ بهمن ٩٨
پینار ٢۴ دي ٩٨
دائما یکسان نماند حال دنیا غم مخور
**پسرکوهستان** ٢۶ آذر ٩٨
girl-kord ٢۶ آذر ٩٨
.................
علیرضا ٢۶ آذر ٩٨
دوستان
پینار ١١ آبان ٩٨
سمن بوشهر ١٧ مهر ٩٨
خاکی خوبی خشی چطوری
نرگس23 ١٠ مهر ٩٨
کرمونی سیاسوخته چطوری دلم واس کلن تنک شده چ خبر
پینار ٣٠ شهريور ٩٨
3پیده ١٢ مرداد ٩٨
مهرداد240 ١٢ مرداد ٩٨
یوسف گم گشده باز اید به کنعان غم مخور ... کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور... ... ... ......... دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت ... داعما یکسان نباشد حال دوران غم مخور... ..... ..... .... ..
علیرضا ١٢ مرداد ٩٨
yeganam ٧ مرداد ٩٨
avahasti ٧ مرداد ٩٨
علیرضا ٧ مرداد ٩٨
hana110 ٣ مرداد ٩٨
دس شاعر خودمون و نویسنده اش درد نکنه
آشناا ٣ مرداد ٩٨
جور گردون غم مخور
*ارش* ٣ مرداد ٩٨
parnya ٣ مرداد ٩٨
بعله دقیقا
*ارش* ٣ مرداد ٩٨
مهسا 29 ٣ مرداد ٩٨
انگشتای خودته ......قشنگه نوشته
*زهرا* ٣ مرداد ٩٨
*ارش* ٣ مرداد ٩٨
پیکسل خودته
تنها دوست و رفیق واقعیتون، خودتونین.
علیرضا
علیرضا

علیرضا

تاریخ 7 فروردين 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

تنها دوست و رفیق واقعیتون، خودتونین.

صفحات و تصاویر
اورداپ 92 # فراز و نشیب زندگی
عکس باکلاس سیاه سوخته از کرمان
مراقب باشیم: بعضی ها  برای زمین زدن تمام تلاش خود را میکنند ولی در مقابل چشمانمان تظاهر به کمک کردن میکنند.
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان