يک لحظه صبر و شکيبايى در لحظه اى از عصبانيت، از هزاران لحظه پشيمانى جلوگيرى ميکنه.
پاسخ
علیرضا99 دیروز
ابوالفضل21 ٢۵ اسفند ٩۶
بله بله
نرگس23 ۶ بهمن ٩۶
دقیقا همینطوره....
‏ دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری

  

‏صفت شغال حرص زدنه، اگه به یه مرغدونی بزنه، تا جایی که بتونه میکشه فقط،بدون اینکه حتی شاید یه دونه‌شون رو هم بخوره، آدمای حریص هم همینجوری هستن،همیشه در حال جمع کردن هستن...
پاسخ
‏ دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری

  

هیچ عشقی بزرگتر از عشق مادر نیست ،وهیچ حمایتی بزرگتر از حمایت پدر نیست.
پاسخ
ابوالفضل21 ٢۵ اسفند ٩۶
کامی سیتی ۵ بهمن ٩۶
لایک
یااسین ۵ بهمن ٩۶
‏ دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری

  

هیچ چیزی را بی جواب نگذار...

جواب سلام را با سلام بده
جواب تشکر را با تواضع
جواب کینه را با گذشت
جواب بی مهری را با محبت
جواب دروغ را با راستی
جواب دشمنی را با دوستی
جواب خشم را به صبوری
جواب سرد را به گرمی
جواب نامردی را با مردانگی
جواب پشتکار را با تشویق
جواب بی ادب را با سکوت
جواب نگاه مهربان را با لبخند
جواب لبخند را با خنده
جواب دل مرده را با امید
جواب منتظر را با نوید
جواب گناه را با بخشش

هیچ وقت هیچ چیز و هیچ کس را بی جواب نگذار، مطمئن باش هر جوابی بدهی یک روزی، یک جوری، یک جایی به تو باز میگرده
پاسخ
عليرضا ۶ بهمن ٩۶
داداش مسعود نرگس
نرگس23 ۶ بهمن ٩۶
سلطان مسعود ۶ بهمن ٩۶
سلام ای دوست، بودنت سبز و دلت سبز و حضورت سبز، خانه ات گرم، دلت نرم ... چراغت روشن، روزگارت آرام ... توسن بخت برایت رام ،دست خوشبوی خدا همراهت... آمیییییییین
‏ دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری

  


چت اورداپ


برای یک مرد آسونه‌ که یه دختر 45-55 کیلویی رو بلند کنه! و برای مرد دیگه ای این خیلی سخته‌ که یه سیلندر گاز 14 کیلویی رو حمل کنه!

"مهم ترین نکته تو هر کاری علاقه ست..."
پاسخ
عليرضا ٩ بهمن ٩۶
وحید
♥وحید♥ ٩ بهمن ٩۶
فعال باشا وگرنه میندازمت بیرون
سلطان مسعود ٨ بهمن ٩۶
‏ دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری
١ ٢ ٣ صفحه بعد >>
عليرضا
عليرضا

آقا عليرضا

متولد 3 خرداد

تاریخ 7 فروردين 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

‏ دوستهای قدیمی طلا هستند! دوستان جدید الماس. اگر یک الماس به دست آوردی طلا را فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس همیشه به پایه طلا نیاز داری

صفحات و تصاویر
کرمان
کرمان کرمان
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان